Siapa yang tidak tahu Masjidil Aqsa?¬†Masjidil Aqsa adalah masjid ketiga yang paling utama setelah Masjidil haram dan Masjid Nabawi. (Shahih Bukhari, 2940). Selain menjadi kiblat pertama umat islam sebelum Ka’bah Masjidil Aqsa juga menjadi tempat di isra mi’rajkan nya Rasulullah saw. masjid al-Aqsha lebih dikenal dengan Baitul Maqdis. Yakni tempat yang suci. Ini menunjukkan […]